ปก dr.mom

Dr.mom thailand

อยู่ตลอดตั้งแต่ 9.00 – 19.00

แพทย์แผนไทย

  • เวชกรรมแผนไทย เป็นการตรวจและรักษาโรคด้วยทฤษฎีการแพทย์แผนไทย
  • เภสัชกรรมแผนไทย เป็นการปรุงยาและผลิตยาสมุนไพรสำหรับรักษาโรค
  • หัตถเวชกรรมแผนไทย เป็นการบำบัดรักษาด้วยหัตถการ
  • ผดุงครรภ์ เป็นศาสตร์การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การทำคลอด การดูแลหญิงหลังคลอด รวมทั้งการดูแลทารกแรกเกิด
สอบถาข้อมูลเพิ่มเติม
ห้องนวดแผนไทย
นวดเท้า
เตียนงนวด
นวดสมุนไพร
ตู้อบสมุนไพร

ไม่อยู่ไฟหลังคลอดได้หรือเปล่า?

อยู่ไฟหลังคลอดจำเป็นไหม?

อยู่ไฟหลังคลอด ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ ขับน้ำคาวปลา มักเป็นประโยคลูกคู่รับที่ได้ยินกันมาช้านานว่าผู้หญิงที่คลอดลูกในสมัยก่อนจะต้องอยู่ไฟหลังคลอดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นนี้ก็ค่อย ๆ ลดน้อยลงไป

และด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนผ่านไปเร็วเช่นนี้ การอยู่ไฟหลังคลอดยังถือเป็นเรื่องจำเป็นในยุคปัจจุบันหรือเปล่า แล้วการไม่อยู่ไฟหลังคลอดจะมีผลเสียตามมาไหม เรามารู้จักกับการอยู่ไฟให้มากขึ้นกันดีกว่า

การอยู่ไฟ หรืออยู่เดือน เป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยมีความเชื่อว่าผู้หญิงที่อยู่ไฟหลังคลอดจะมีสุขภาพดี ร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้น ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ ขับน้ำคาวปลา เลือดลมไหลเวียนดี

สาเหตุที่คนในสมัยก่อนเลือกใช้วิธีการอยู่ไฟ นั้นอาจเป็นเพราะว่าการแพทย์ในสมัยโบราณนั้นไม่ได้ก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ หมอตำแยที่ทำคลอดก็ไม่ได้มีการเย็บปิดช่องคลอด ที่มีการฉีกขาดจากการคลอดลูก ดังนั้น การจะทำให้แผลสมานตัวได้เร็วที่สุดก็คือ การให้ผู้ป่วยงดการเคลื่อนไหวร่างกาย

แถบ

บทความน่าสนใจ

หัตถการมารดา
โปรแผนไทย
สอบถามนัดหมายล่วงหน้า

ปรึษาฟรีก่อน อยู่ไฟหลังคลอด

ติดต่อหมอ